Nội dung học phần gồm 12 bài thực tập

Phần 1: Những thủ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm (6 bài) nhằm rèn luyện cho SV các kỹ năng thực tập cơ bản phòng thí nghiệm

Phần 2: Nhận thức dược liệu (6 bài) Nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nhận biết một số dược liệu chữa bệnh thông dụng hiện nay. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức ban đầu về tên khoa học, đặc điểm thực vật, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính, công dụng, cách dùng của khoảng 90 cây thuốc.