Sau khi hoàn thành khóa học SV có khả năng :

- Sử dụng phương pháp luận để tìm ra nguyên nhân hư hỏng của hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng

- Có kiến thức trong việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị lạnh