Dành cho các khoa: Kiến trúc xây dựng, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật nhiệt lạnh, Mỹ thuật công nghiệp