Khóa học dành cho sinh viên năm thứ 1 khoa Công nghệ Thông tin (K24IT)